Regulamin Voucheru Podarunkowego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERU PPODARUNKOWEGO

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Voucherów Podarunkowych.

1.2.      Wystawcą Vouchera Podarunkowego jest A&M Premium Distribution Sp. Z o.o. ul. Sarmacka 18 lok. 46, 02-972 Warszawa, NIP: 5213627903,

1.3.      Definicje:

1.3.1.  Wydawca – A&M Premium Distribution Sp. Z o.o. ul. Sarmacka 18 lok. 46, 02-972 Warszawa, NIP: 5213627903,

1.3.2. SKLEP - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hair2go.pl oraz sklep stacjonarny Hair2go.pl dostępny pod adresem Sarmacka 18 lok. 46, 02-972 Warszawa.

1.3.3. VOUCHER PODARUNKOWY - bon towarowy otrzymywany przez Nabywcę w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej kwocie na którą opiewa Voucher podarunkowy do wykorzystania w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym Hair2go.pl

1.3.4. NABYWCA - podmiot, który w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym Hair2go.pl dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości Voucher Podarunkowy, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Voucher Podarunkowy o odpowiedniej wartości;

1.3.5. KLIENT, POSIADACZ VOUCHERA - każdorazowy posiadacz Voucheru Podarunkowego, który przedstawia go do realizacji Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym Hair2go.pl

1.3.6. PRODUKTY - towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym Hair2go.pl

1.3.7. REGULAMIN - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Voucherów Podarunkowych w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym Hair2go.pl

1.4.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie.

  1. WARUNKI KORZYSTANIA Z VOUCHERA

2.1.      Voucher zawiera unikalny kod, którego wpisanie w trakcie składania zamówienia realizującego voucher powoduje rabat o wartości samego vouchera.

2.2.      Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia. Datą początkową jest dzień zakupu Vouchera.

2.3.      Posiadacz Vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania Vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności Vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.4.      Voucher zastępuje w Sklepie środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.

2.5.      Klient ma prawo zrealizować Voucher w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym Voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowy Sprzedaży, a wartością zapisaną na Voucherze. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania Vouchera.

2.7.      W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu kupionego tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zwracanego Produktu na Voucher.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.      Reklamacje związane z korzystaniem z Vouchera oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hair2go.pl lub pisemnie na adres: ul. –Sklep Hair2go.pl, Sarmacka 18 lok. 46, 02-972 Warszawa,

3.2.      Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.      Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl